Kategoriler
Genel

Hangi çalgı daha zordur?

Çalgıları zor veya kolay olanlar şeklinde kategorize etmeden önce sınıflamasına bir göz atalım. Çalgıları birçok farklı şekilde sınıflara ayırmak mümkündür. Coğrafyaya göre kültüre göre yapılarına göre gibi farklı snınflandırmalar mümkündür. Ses oluşturma şekillerine göre sınıflandıracak olursak. Örneğin bir kısmı telden ses çıkarırlar bu tip çalgılara genel olarak cordophone denir. Biz telli çalgılar diyelim. Gitar gibi.

İkinci gurup hava yoluyla ses üretir. Bunlara aerophone denir. Nefesli çalgılar diyoruz. Flüt gibi. Üçüncü gurup üzerine deri gerilerek ses üretir. Bunlar membranaphone olarak adlandırılır. Davul gibi. Dördüncü gurupta gövdenin kendinden ses üreten idiophone denilenler vardır. Son gurupta ise elektronik cihazlar aracılığıyla ses üretenler bulunur. Bunlara electrophone denir. Dijital piyanolar gibi.

Bu ayrıntılara şu nedenle değiniyoruz: Eğer nefesli bir çalgıyı çalacak kuvvetli nefes özelliklerine sahip değilsek bu doğal olarak zor gelecektir. Ya da telli bir çalgının perdelerine basabilecek parmak yapısına sahip değilsek bu bir doğal zorluk oluşturur.

Sözünü ettiğimiz bu özellikler müzisyen adayı ve çalgının fiziksel özellikleri itibariyle bir değerlendirmedir. Çok istekli biri bu zorlukları aşabilecek yollar bulabilir.

Özetleyecek olursak herhangi bir çalgının zor ya da kolay olduğu onu çalacak kişiden bağımsız olarak değerlendirilemez. Kime göre zor kime göre kolay olduğunu değerlendirebilmek için çalgıyla yüzleşmek, onu çalmaya teşebbüs etmek gerekir mümkünse. Azim ve kararlılıkla aşılmayacak zorluk yoktur.