Kategoriler
Genel

Bir enstrüman çalmayı öğrenmek

Müziği seviyor ve uzun süredir çeşitli sebeplerle ertelemekte olduğunuz bir enstrümanı çalmayı öğrenmek istiyorsunuz. Hangi enstrümanı öğreneceğinize karar verdiyseniz zaten önemli bir karar aşamasını geçmişsiniz demektir. Bununla birlikte öğrenmek istediğiniz enstrüman sizin için çeşitli fiziksel nedenlerle uygun olmayabilir. Ama bunlara karar vermek de epeyce zor. Sadece bazı genellemelere değinelim. Örneğin kontrbas çalmak istiyorsunuz fakat boyunuz oldukça kısa. Boyunuzu uzatmak ya da kontrbası kısaltmak sözkonusu olamayacağından bir fiziksel zorlukla karşı karşıyasınız demektir. Ya da bir nefesli çalgı çalmak niyetindesiniz fakat nefes güçlüğü yaşıyorsunuz. Uzun ve kuvvetli bir üfleme yapamayacak durumdaysanız yine bir güçlükle karşı karşıyasınız demektir. Örnekler her enstrümana göre çoğaltılabilir. Bu aşırı istisnai durumları bir kenarda tutarak altını çizerek vurgulamak gerekir ki bir enstrümanı çalmaya karar vermişseniz sizi o enstrümandan çıkan sesleri çıkarmaya iten çok güçlü nedenler oluşmuştur. Bu bir sevgi bağıdır. Sizi o sese bağlayan birşeyler olmuştur. Denemek gerekir. Fakat bu denemeye teşebbüs etmeden önce bir görüş almakta fayda vardır. Yukarıdaki örneğimizde olduğu gibi kontrbas çalmak üzere yola çıkıp gidip enstrümanı satın aldınız fakat sonradan boyunuzun bu enstrümanı çalabilmek için biraz kısa kaldığını öğrendiniz. Geri dönüşü oldukça zor olan bir yatırım olabilecektir bu.

Bazen de sizi müziğe bağlayan nedenler bir enstrümanın sesine tutkuyla bağlanmak olmayabilir. Sevdiğiniz melodileri herhangi bir enstrümanla seslendirmek istiyor olabilirsiniz. Bu durumda piyano veya türevi bir tuşlu çalgı hemen hemen birçok kimse için uygun olabilir. Piyanoyu diğer bazı enstrümanlardan ayıran çok önemli bir özelliği her an çalmaya hazır durumda olmasıdır. Ne mi demek istiyoruz. Şunu demek istiyoruz. Örneğin keman çalmak için enstrümanı kutusundan çıkarıp yayı gerip yaya reçine sürerek akordu yapmak gerekir. Bu durumda bile henüz hazır sayılmayabilir. Çünkü bu çalgıda hangi sesin hangi telin neresinden elde edileceği uzun birtakım çalışmalardan sonra ulaşılabilecek bir beceridir. Zira flüt için de benzer şeyler söylenebilir. Enstrümanı kutusundan çıkarıp parçaları birleştirip akortlayarak çalınacak duruma getirmek gerekir. Oysa piyano ya da benzeri bir tuşlu çalgıya ilk dokunuşta ses verir, çalmaya hazırdır. Belki de bu nedenledir ki sadece Mühürdar Müzik Kursu’nda değil birçok yerde en fazla tercih edilen enstrümanın piyano olduğu görülür.

Elektronik enstrüman üretimini kolaylaştıran teknolojik gelişmeler özellikle elektronik piyanoların kolayca evlere girmesini sağlamıştır. Akustik piyanolar da yakın geçmiştekine göre daha mütevazi fiyatlara satın alınabilir hale gelmiştir. Bu nedenlerle müzik yapma arzusunu hangi enstrümanda gerçekleştirmek istediğine karar vermemişseniz bu piyano olabilir.